Giá trị cốt lõi

1. Hướng đến giá trị khách hàng

  • Star-up các sản phấm và cung cấp dịch vụ dưới góc độ người tiêu dùng.
  • Tập trung vào việc đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của khách hàng mục tiêu.  
  • Khảo sát thị trường thực tế đế hiểu rõ sâu sắc từng nhu cầu của khách hàng.

 

2. Lấy giá trị khách hàng làm gốc - Theo đuổi sư hoàn hảo 

  • Dốc sức sáng tạo ra những sản phấm xuất sắc.
  • Đi vào chi tiết của vấn đề, hoàn thiện công việc một cách hoàn mỹ.
  • Theo đuổi chất lượng ưu việt.

 

3. Hướng đến giá trị kết quả

  • Có kết quả mới có giá trị.
  • Luôn tìm cách khắc phục và vượt qua các hạn chế của điều kiện khách quan.
  • Lấy mục tiêu làm điểm khởi đầu.
  • Chú trọng vào kết quả của tập thế.

 

 

Category
Home / Introduction

Head office

Address: Level 8, VET Building, 98 Hoang Quoc Viet Street, Cau Giay District, Ha Noi City, Viet Nam

Phone No: (84-24) 3 755 4190

Fax: (84-4) 3 755 7831 

Website: http://www.vega.com.vn

Email: [email protected]

Branches

Address: C2/A7 Tien Giang Street, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Viet Nam

Phone No: (84-28) 3 547 2123