Cuộc thi Trang trí góc làm việc - Light Up Your Corner!

Hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện chào mừng Sinh nhật Vega lần thứ 16 (20/06/2003 - 20/06/2019)

Các album khác

Vega League 2022

Vega League 2022

24/06/2022