Sinh nhật Vega lần thứ 15

Kỷ niệm 15 năm thành lập Vega (20/6/2003 - 20/6/2018)

Các album khác